tượng phật đồng rát vàng 24k

Giá thoả thuận

Mô tả

tượng phật được rát vàng dưới bàn tai của các nghệ nhân làm nổi bật lên được giá trị của tượng

Bình luận

Sản phẩm khác